کارگاه هنری

هفت آینه میترا نخستین مرکز مشاوره ایست که به صورت تخصصی و جامع برای هنرمندان در نظر گرفته شده و تلاش دارد با ارائه خدمات مشاوره در جهت پیشرفت و بهبود وضعیت هنرمندان و همچنین در راستای توسعه و تعالی فرهنگ و هنر قدم بردارد. در کار گاه های برگزاری در پایان دوره مدارک های تخصصی زیر نظر وزارت ارشاد اعطا خواهد شد .