گالری

گالری

پشت صحنه فیلم سینمایی مواجه
کارگردان: رضا دادویی
مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری هفت آینه میترا

فیلم کوتاه رخنه
کارگردان: شهاب الدین حسین پور
مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری هفت آینه میترا

فیلم مستند استاد حمید سمندریان
کارگردان: جواد مولانیا
مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری هفت آینه میترا

نمایش گالیله ( تمرین سال 98 و 1401)
کارگردان: شهاب الدین حسین پور
مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری هفت آینه میترا