مشاوره

اولین مرکز مشاوره هنرمندان با مدیریت شهاب الدین حسین پور، با همراهی متخصصین مجرب در بخش های زیر راه اندازی شد:

– مشاوره‌ی حقوقی
– مشاوره‌ی تبلیغات و فروش
– مشاوره‌ی پرسونال برندیدنگ
– مشاوره‌ی تهیه و تولید
– مشاوره‌ی امور بین الملل
– مشاوره‌ی اقتصادی
– مشاوره‌ی هنری
-مشاوره‌ی روانشناسی
– مشاوره و استعدادیابی در حوزه کودک و نوجوان